Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
​​​​PKN ORLEN rozwija Zakład w Jedliczu

30-07-2018  

PKN ORLEN dostrzega duży potencjał aktywów na południu Polski, w tym Zakładu w Jedliczu. Z myślą o rozwoju zakładu trwają wstępne prace projektowe nad budową instalacji do Produkcji Bioetanolu II Generacji. Inwestycja jest niezwykle istotna w kontekście rosnących wyzwań związanych z unijnymi dyrektywami, które zobowiązują Polskę do użycia paliw odnawialnych i biokomponentów w transporcie.

 

Już teraz ORLEN Południe jest pionierem, a zarazem najbardziej doświadczonym polskim producentem biopaliw i biokomponentów. Inwestycja w zakładzie w Jedliczu ułatwi nam spełnienie restrykcyjnych wymagań europejskich w zakresie udziału energii odnawialnej w transporcie. Co istotne do produkcji zostaną użyte surowce niespożywcze, głównie słoma od miejscowych rolników – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, który spotkał się z pracownikami Zakładu.

Rozważana w zakładzie w Jedliczu inwestycja ma na celu przerób przede wszystkim słomy w biopaliwa II generacji. Po rozpoznaniu rynku surowcowego podpisano listy intencyjne na dostawę słomy jako surowca.  Pozwoli to na wykorzystanie potencjału lokalnego rolnictwa w regionie południowo-wschodniej Polski. Realizacja inwestycji umożliwi również zwiększenie wykorzystania  terenów pod inwestycje ORLEN Południe posiadanych w Jedliczu. Projekt znajduje się obecnie we wstępnej fazie projektowej. Trwają analizy dotyczące m.in. pozyskania  dostawcy technologii.
 
Zgodnie z założeniami wydajność instalacji w zakładzie w Jedliczu mogłaby sięgnąć ok. 25 tys. ton rocznie. Podejmowane działania dotyczące inwestycji w Jedliczu są spójne z kierunkami Grupy ORLEN, która stoi w obliczu wyzwań  wynikających z Narodowego Celu Wskaźnikowego, który zakłada osiągnięcie 8,5-proc. udziału paliw odnawialnych i biokomponentów w paliwach ciekłych w 2020 r.

 

 

 

Bioetanol, Jedlicze, biopaliwa, inwestycje, ORLEN Południe

 
 
 

Marki Grupy ORLEN