Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
BAT w ORLEN Południe

06-11-2018  

ORLEN Południe S.A. realizuje projekt dostosowania instalacji produkcyjnych do wymagań najlepszych dostępnych technik BAT (Best Available Technology). Są one najbardziej efektywnym oraz zaawansowanym poziomem rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności.
 
Techniki BAT wykorzystywane są jako podstawa do ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji. A jeżeli nie jest to w praktyce możliwe do osiągnięcia – ograniczania emisji i wpływu na środowisko jako całość. Technika oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana.
 
Celem projektu jest wdrożenie zaleceń zgodnie z wytycznymi zawartymi w konkluzjach dotyczących:
- najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do rafinacji ropy naftowej i gazu zgodnie z zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych,
- najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do produkcji wielkotonażowych organicznych substancji chemicznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych,
- najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych.
 
Jednym z wymagań, które obejmuje projekt jest wdrożenie systemu LDAR (Leak Detection and Repair) – roboczej praktyki przeznaczonej do identyfikacji nieszczelnych elementów instalacji. Poprzez naprawę tych elementów emisja lotnych związków organicznych może zostać zmniejszona. System ten umożliwia eliminowanie lub ograniczanie uciążliwości zapachowych związanych z pracą Zakładu. Realizacji tego zadania wynika bezpośrednio z obowiązującego prawa środowiskowego. Jednak korzyści wynikające z wdrożenia programu są liczne i pozwolą na:
- zmniejszenie strat surowca lub produktu,
- zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i operatorów,
- zwiększenie bezpieczeństwa procesowego,
- zmniejszenie oddziaływania na lokalną społeczność,
- zmniejszenie opłat za emisję.

Trzebinia, ORLEN Południe, Jedlicze

 
 
 

Marki Grupy ORLEN