Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Wosten 65A
Wosten 65A stosowany jest jako antyozonant w przemyśle gumowym – przedłuża żywotność gumy i zapobiega jej pękaniu i łuszczeniu się.
 
Produkt spełnia wymagania zgodności z Dyrektywą 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – RoHS III (Dz. U. L 175 z 1.7.2011, str. 88-110, z późń. zm.

ZASTOSOWANIE:

·         Przemysł gumowy
 

TRANSPORT I SPRZEDAŻ

·         sprzedaż w workach po 20 kg,
·         Wosten 65A nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR,
·         załadunek: od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 14.00
·         miejsce załadunku: Magazyn główny
 
 

WYMAGANIA DLA WOSTENU 65A

Własność
Parametry wymagane
Temperatura krzepnięcia, [°C]
62 - 69
Penetracja w 25°C, [x 0,1 mm] max.
26
Zawartość oleju [% wag.], maks.
2
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s]
5,0 – 8,0
Zawartość izoparafin i naftenów [%], min.
55
 
Pliki do pobrania:
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN