Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Gliceryna techniczna

​Gliceryna powstaje w procesie produkcji biodiesla. Ponadto otrzymywana jest również wskutek hydrolizy tłuszczów oraz jako jeden z produktów fermentacji glukozy. Gliceryna może być również pozyskiwana na drodze syntetycznej z propylenu.
W Orlen Południe glicerynę otrzymuje się na bazie naturalnych surowców roślinnych. Otrzymywana gliceryna jest produktem towarzyszącym wytwarzaniu biodiesla.
Powstająca w procesie produkcji biodiesla (estrów metylowych kwasów tłuszczowych) alkaliczna gliceryna surowa jest neutralizowana kwasem siarkowym i poddawana procesowi oddzielenia wolnych kwasów tłuszczowych, siarczanu potasu, nieprzereagowanego metanolu i wody. 

ZASTOSOWANIE:

  • do zastosowań technicznych przy produkcji środków antyzamarzających, antyzbrylajacych, antyadhezyjnych,
  • w biogazowniach,
  • do spalania w energetyce zawodowej

 

TRANSPORT I SPRZEDAŻ

  • sprzedaż w cysternach kolejowych, w autocysternach
  • gliceryna techniczna nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR
  • załadunek: oddolny
  • załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.30 i od 14.15 do 16.00
  • miejsce załadunku: Terminal Bio
  • kod CN produktu: 2905 45 00
 

WYMAGANIA DLA GLICERYNY TECHNICZNEJ

 

 

​Własność ​Parametry wymagane
​1 ​Gęstość w temp. 15°C, [g/cm3], n.n. ​1,2000
​2 ​Zawartość gliceryny, [%(m/m)], n.n. ​80,00
​3 ​Zawartość wody, [%(m/m)], n.w. ​15,00
​4 ​Zawartość popiołu siarczanowego [%(m/m)], n.w. ​5,00
​5 ​Zawartość metanolu, [%(m/m)], n.w. ​0,30
​6 ​Zawartość MONG, [%(m/m)], n.w. ​6,00
 

Pliki do pobrania:

KCH_2019_10_GLICERYNA TECHNICZNA.pdfKCH_2019_10_GLICERYNA TECHNICZNA.pdf

KONTAKT HANDLOWY
 
 
 

Marki Grupy ORLEN