Jesteś tutaj: Strona Główna > Nasza oferta > Strefa BIOpaliw > Gliceryna destylowana
dopasuj rozmiar czcionki:AAA
 
 

Gliceryna destylowanaGliceryna powstaje w procesie produkcji biodiesla. Ponadto otrzymywana jest również wskutek hydrolizy tłuszczów oraz jako jeden z produktów fermentacji glukozy. Gliceryna może być również pozyskiwana na drodze syntetycznej z propylenu.

W Rafinerii Trzebinia S.A. glicerynę otrzymuje się na bazie naturalnych surowców roślinnych. Otrzymywana gliceryna jest produktem towarzyszącym wytwarzaniu biodiesla.

W wysokiej klasy instalacji oczyszczania otrzymuje się produkt o dwóch stopniach czystości: glicerynę techniczną oraz glicerynę destylowaną.

Powstająca w procesie produkcji biodiesla (estrów metylowych kwasów tłuszczowych) alkaliczna gliceryna surowa jest neutralizowana kwasem siarkowym i poddawana procesowi oddzielenia wolnych kwasów tłuszczowych, siarczanu potasu, nieprzereagowanego metanolu i wody. Otrzymana w ten sposób gliceryna techniczna poddawana jest rektyfikacji (pod obniżonym ciśnieniem) i adsorpcji na węglu aktywnym w celu oczyszczenia i otrzymania gliceryny destylowanej. Wysokiej jakości instalacja do rektyfikacji pozwala nam uzyskać glicerynę o stopniu koncentracji powyżej 99,5%.

ZASTOSOWANIE:

 • do produkcji materiałów wybuchowych,
 • do produkcji polioli,
 • do zastosowań technicznych (płyny eksploatacyjne, farby, lakiery, rozpuszczalniki, manometry),
 • w przemyśle kosmetycznym,
 • w przemyśle paszowym,
 • w chemii gospodarczej

TRANSPORT I SPRZEDAŻ

 • sprzedaż w autocysternach,
 • gliceryna destylowana nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR,
 • autocysterny muszą posiadać świadectwo mycia,
 • na życzenie Klienta: produkt pełniony do opakowań podstawionych przez Klienta (flexitank, mauzer
 • załadunek: odgórny,
 • załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.30 i od 14.15 do 16.00
 • miejsce załadunku: Terminal Bio

Gliceryna Destylowana

Własność Wartość
Gęstość w temp. 20°C, g/cm3 n.n. 1,2000
Zawartość gliceryny, % (m/m) n.n. 99,5
Barwa, Hazen n.w. 15
Zawartość popiołu siarczanowego % (m/m), n.w. 0,01
Zawartość wody, % (m/m) n.w. 0,5
Współczynnik załamania światła 1,460 – 1,475
Chlorki , ppm n.w. 10
Kwasowość, (ilość zużytego NaOH w ml) n.w. 0,25
Zawartość chlorowcopochodnych, ppm n.w. 35
Zawartość estrów,(ilość zużytego HCl w ml) 8,0 – 10,0
Cukier wytrzymuje
Zawartość metali ciężkich, ppm n.w. 5
Zawartość aldehydów, ppm n.w. 10

 

Pliki do pobrania

Karta Bezpieczeństwa Gliceryna destylowana sierpień 2012
Ulotka Gliceryna destylowana
Zdjęcia produktów

 
 
 
Marki Grupy ORLEN